Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

vietnam economic timeTạp chí Vietnam Economic Review là tạp chí khoa học kinh tế, công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Viện về các vấn đề kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, các vấn đề chính trị thế giới, cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

 

Tạp chí cũng là nơi thường xuyên cung cấp thông tin, tư liệu mới về tình hình và điều chỉnh chính sách kinh tế xã hội của các nước trên thế giới, quan hệ và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam.  

vietnam economic time

Nội dung của tạp chí gồm các chuyên mục sau:
·         Kinh tế thế giới và khu vực
·         Chính trị và an ninh quốc tế
·         Kinh nghiệm nước ngoài
·         Kinh doanh quốc tế
·         Kinh tế Việt Nam
·         Thông tin và bình luận  
 
Tạp chí được xuất bản hàng tháng, bằng tiếng Anh, có thêm mục lục bằng tiếng Việt.

Tạp chí