Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 no imagesDanh sách các loại tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ - quý II/2017.

 

 

 

STT Tên báo chí Kỳ xuất bản Giá bán
1 Âm nhạc Việt Nam T. Lẻ 20,000
2 Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống T.Lẻ 30,000
3 Dân tộc học T. Chẵn 40,000
4 Dân tộc và Thời đại T. Chẵn 35,000
5 Điện Việt Nam T. Chẵn 30,000
6 Hán Nôm T. Chẵn 30,000
7 Hoá học T.Chẵn 30,000
8 Huế - Xưa và Nay T. Chẵn 16,000
9 Khảo cổ học T.Chẵn 25,000
10 Khoa học và Công nghệ T. Chẵn 30,000
11 Khoa học Pháp lý Quý 2 kỳ 21,000
12 Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam T. Chẵn 20,000
13 Khoa học xã hội miền Trung T. Chẵn 40,000
14 Môi trường Đô thị Việt Nam T. Chẵn 20,500
15 Năng lượng nhiệt T. Lẻ 20,000
16 Nghề luật T. Lẻ 15,000
17 Nghiên cứu Gia đình và Giới T. Lẻ 25,000
18 Nghiên cứu Phật học T.Lẻ 30,000
19 Nghiên cứu con người T. Chẵn 25,000
20 Nghiên cứu Tôn giáo T. Chẵn 60,000
21 Nghiên cứu và Phát triển Quý 2 kỳ 30,000
22 Nghiên cứu y học T. Chẵn 30,000
23 Nhà văn và Tác phẩm T. Chẵn 60,000
24 Quản lý kinh tế T. Chẵn 50,000
25 Qui hoạch xây dựng T. Chẵn 45,000
26 Sinh hoạt Lý luận Quý 2 kỳ 12,000
27 Thư viện Việt Nam T. Lẻ 30,000
28 Thông tin và Tư liệu T.Chẵn 35,000
29 Tem T.Lẻ 12,000
30 Tin học ngân hàng Quý 2 kỳ 25,000
31 Từ điển học và Bách khoa thư T. Lẻ 25,000
32 Toán học trong nhà trường T. Lẻ 18,000
33 Văn hoá dân gian T. Chẵn 20,000
34 Văn hoá học T.Chẵn 25,000

Tạp chí