Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 no imagesKế hoạch xuất bản những báo in đang đứng đầu bảng về số lượng phát hành trong quý 2 năm 2017.

 

 

 
STT Tên báo chí Kỳ xuất bản Giá bán
1 Nhân Dân Hàng ngày 3,600
2 Nhân Dân cuối tuần Chủ nhật 3,000
3 Nhân Dân hàng tháng Tháng 1 kỳ 9,800
4 Thời Nay Thứ 2,5 4,300
5 Quân đội Nhân dân Hàng ngày 2,500
6 Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng Tháng 1 kỳ 6,500
7 Quân đội Nhân dân cuối tuần Chủ nhật 3,700
8 An ninh Hải Phòng Thứ 2,3,4,5,6,7 3,500
9 Bảo hiểm Xã hội Thứ 3,5 2,500
10 Bảo hiểm Xã hội cuối tháng Tháng 1 kỳ 10,000
11 Bảo vệ Pháp luật Thứ 3,6 4,950
12 Chuyên đề Bảo vệ Pháp luật Tháng 1 kỳ 25,500
13 Biên phòng Thứ 4,6 3,000
14 Chuyên đề An ninh Biên giới Chủ nhật 6,500
15 Bóng đá Hàng ngày 4,800
16 Bưu điện Việt Nam Thứ 3,5,7 4,000
17 Công an Nhân dân Hàng ngày 3,900
18 Chuyên đề Văn nghệ Công an Thứ 5 6,000
19 Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu tháng Ngày 05,20 6,800
20 Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu tuần Thứ 3,6 3,900
21 Số ĐB kỷ niệm ngày GPMN thống nhất đất nước Tháng 4 40,000
22 Công an TP.Đà Nẵng Thứ   2,3,4,5,6,7 3,700
23 Công giáo và Dân tộc Thứ 5 10,000
24 NS Công giáo và Dân tộc Tháng 1 kỳ 15,000
25 Công lý Thứ 4,6 4,800
26 Công lý và Xã hội Thứ 3,6 4,800
27 Công Thương Thứ 2,4,6 5,000
28 Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh Tháng 2 kỳ 2,500
29 Đặc san Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh Tháng 1 kỳ 5,000
30 Cựu chiến binh Thủ đô Thứ 5 2,500
31 Cựu Chiến binh Việt Nam Thứ 5 3,900
32 Cựu Chiến binh tháng Tháng 1 kỳ 5,400
33 Chuyện đời Thứ 4,7 5,800
34 Dân tộc và Phát triển Thứ 4,6 3,733
35 Diễn đàn Doanh nghiệp Thứ 4,6 3,900
36 Doanh nhân Tháng 1 kỳ 36,000
37 Doanh nhân Sài Gòn Thứ 4 12,500
38 Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần Thứ 4 18,700
39 Du lịch Thứ 3,5 5,000
40 Duyên dáng Việt Nam Ngày 01,15 44,000
41 Đà Nẵng Thứ   2,3,4,5,6,7 2,500
42 Đà Nẵng cuối tuần Chủ nhật 4,000
43 Đại biểu Nhân dân Hàng ngày 4,900
44 Đại Đoàn kết Hàng ngày 3,500
45 Tinh hoa Việt Ngày 10,25 7,800
46 Đầu tư Thứ 2,4,6 4,800
47 Đầu tư Chứng khoán
(Được tặng kèm tờ ĐT BĐS)
Thứ 2,4,6 9,800
48 Đầu tư Bất động sản Thứ 2 4,800
49 Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2017 Tháng 5 100,000
50 Đất Việt Thứ 2 5,800
51 Đấu thầu Thứ 2,3,4,5,6 10,500
52 Đời sống và Hôn nhân Thứ 2,5 5,800
53 Đời sống và Pháp luật Thứ 2,4,6 5,800
54 Đời sống và Pháp luật chủ nhật Thứ 7 5,800
55 Đời sống và Pháp luật tháng Thứ 3 5,800
56 Đời sống và Pháp luật tuần Thứ 3 5,800
57 Đời sống và Tiêu dùng Thứ 5 4,800
58 Gia đình Việt Nam Thứ 2 8,000
59 Chuyên đề Gia đình Mặt trời nhỏ Tháng 1 kỳ 26,000
60 Gia đình và Pháp luật

- MB:Thứ 5, Chủ nhật

- MT và MN: Thứ 2,5

5,800
61 Gia đình và Xã hội Thứ 3,5,7 3,900
62 Gia đình và Xã hội cuối tháng Tháng 1 kỳ 11,000
63 Chuyên đề Sức khỏe Tháng 1 kỳ 19,600
64 Giao thông Thứ 2,3,4,5 4,200
65 Giao thông Cuối tuần Thứ 6 5,500
66 Giác ngộ Thứ 6 11,500
67 Giác ngộ Nguyệt san Tháng 1 kỳ 11,800
68 Giáo dục TP. Hồ Chí Minh Thứ 2,4,6 3,500
69 NS Giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Chuyên đề Tuổi thơ Tháng 1 kỳ 15,000
70 Giáo dục TP. Hồ Chí Minh số cuối tuần - VTM Ngày 05,20 9,800
71 Chuyên đề Mẹ và Con Tháng 1 kỳ 15,000
72 Giáo dục và Thời đại Thứ 2,3,4,5,6,7 4,500
73 Giáo dục và Thời đại chủ nhật Chủ nhật 9,800
74 Chuyên đề Tài hoa trẻ Tháng 2 kỳ 19,800
75 Hà Nội Mới Hàng ngày 4,700
76 Hà Nội Ngày nay Ngày 5,15,25 4,900
77 Hà Nội Mới cuối tuần Thứ 7 4,800
78 Hải quan Thứ 3,5,CN 3,500
79 Hoa Học trò Thứ 2 10,000
80 Sinh viên Việt Nam Thứ 2 5,000
81 Chuyên đề 2! Ngày 1,15 25,000
82 Trà sữa tâm hồn Tháng 1 kỳ 20,000
83 Thiên thần nhỏ Thứ 4 16,000
84 Đặc san Hoa học trò Tháng 5 75,000
85 Đặc san Chuyên đề 2! Tháng 1 kỳ 75,000
86 Đặc san Thiên thần nhỏ Tháng 4 20,000
87 Hôn nhân và Pháp luật Thứ 3,5,7 5,800
88 Khăn quàng đỏ Thứ 4 5,800
89 Khoa học Phổ thông Thứ 6 4,300
90 Chuyên đề Sức khỏe Thứ 7 6,500
91 Chuyên đề Làm bạn với máy Vi tính Thứ 3 4,800
92 Chuyên đề Vườn rau Cây thuốc Tháng 1 kỳ 6,500
93 Dinh dưỡng và Sức khỏe gia đình Tháng 1 kỳ 16,000
94 Khoa học và Đời sống Thứ 2,4,6 3,900
95 Phụ san Sống khỏe Tháng 2 kỳ 24,900
96 Khoa học và Phát triển Thứ 5 8,600
97 Khuyến học và Dân trí Thứ 5 3,000
98 Kiểm toán Thứ 5 3,900
99 Kiểm toán cuối tháng Tháng 1 kỳ 15,000
100 Kinh doanh và Pháp luật Thứ 4,5 5,000
101 Kinh doanh và Pháp luật Cuối tuần Thứ 6 5,000
102 Kinh doanh và Pháp luật Cuối tháng Tháng 1 kỳ 7,000
103 Kinh tế Nông thôn Thứ 6 4,800
104 Kinh tế và Đô thị Thứ 2,3,4,5,6,7 4,500
105 Chuyên đề Nội thất Tháng 1 kỳ 34,500
106 Chuyên đề Đô thị và Cuộc sống Tháng 1 kỳ 25,000
107 Kinh tế Việt Nam Tháng 2 kỳ 28,000
108 Kinh tế Việt Nam và Thế giới Ngày 1,15 14,500
109 Lao động Thứ 2,3,4,5,6,7 3,900
110 Lao động cuối tuần Chủ nhật 4,800
111 Lao động và Đời sống Thứ 5 4,800
112 Lao động Đồng Nai Thứ 2,4,6 3,700
113 Lao động Thủ đô Thứ 3,5,6 5,500
114 Lao động và Xã hội Thứ 3,5,CN 5,000
115 Mua và Bán Hà Nội Hàng ngày 4,700
116 Mua và Bán TP. Hồ Chí Minh Hàng ngày 4,700
117 Mua và Bán Hải Phòng Thứ 3,5,7 4,700
118 Mực tím Thứ 4 6,800
119 Năng lượng Mới Thứ 3,6 5,800
120 Nghệ thuật mới Tháng 1 kỳ 10,700
121 Ngoại thương Tháng 1 kỳ 25,000
122 Người Cao tuổi Thứ 3,4,5,6 4,000
123 Đặc san Người Cao tuổi Tháng 1 kỳ 8,500
124 Người Công giáo Việt Nam Chủ nhật 5,000
125 Người giữ lửa Thứ 4 5,800
126 Người Hà Nội Thứ 6 6,500
127 Người Lao động Hàng ngày 3,700
128 Người Tiêu dùng Thứ 2,6 9,900
129 Nhà báo và Công luận Thứ 6 4,800
130 Nhân đạo và Đời sống Thứ 5 4,800
131 Nhi đồng Thứ 2,5 5,000
132 Họa mi Thứ 6 5,000
133 Nhi đồng Cười vui Thứ 6 5,000
134 Nhi đồng Chăm học Thứ 3 5,000
135 Nhi đồng Khoa học và Khám phá Thứ 4 5,000
136 Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh Thứ 6 5,800
137 Nhi đồng Màu: Rùa Vàng Thứ 2 5,800
138 Ngôi sao nhỏ Tháng 1 kỳ 26,800
139 Nông nghiệp Việt Nam Thứ 2,3,4,5,6 4,200
140 Đặc san Kiến thức Gia đình Thứ 5 12,000
141 Nông thôn Ngày nay Thứ 2,3,4,5,6,7 4,000
142 Phụ san Làng cười Tháng 1 kỳ 14,800
143 Trang trại Việt Tháng 1 kỳ 25,000
144 Pháp luật Việt Nam Hàng ngày 5,200
145 Chuyên đề Pháp luật Ngày 5,10,20,25 19,500
146 Pháp luật và Thời đại Chủ nhật 6,800
147 Câu chuyện Pháp luật Thứ 3,6 4,800
148 Xa lộ Pháp luật Thứ 4,7 4,800
149 Pháp luật 4 phương Thứ 2 4,800
150 Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Hàng ngày 3,700
151 Pháp luật và Cuộc sống Thứ 2,5 5,800
152 Pháp luật và Xã hội Thứ 3,5,7,CN 4,800
153 Đặc san Phụ nữ và Pháp luật Tháng 1 kỳ 14,800
154 Phụ nữ Thủ đô Thứ 4 4,900
155 Tuần san Đời sống Gia đình Thứ 5 6,500
156 Đang yêu Thứ 2 5,800
157 Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh Thứ 2,4,6 3,800
158 Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh chủ nhật Chủ nhật 6,700
159 Phụ nữ Việt Nam Thứ 2,4,6 3,900
160 Hạnh phúc Gia đình Thứ 6 6,500
161 Thế giới Phụ nữ Thứ 2 13,800
162 Quốc phòng Thủ đô Thứ 3,6 4,000
163 Sài Gòn Giải phóng Hàng ngày 3,500
164 Sài Gòn Giải phóng Thể thao
(Cung cấp báo cho các tỉnh đang lấy báo tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh)
Hàng ngày 4,600
165 Sài Gòn Đầu tư Tài chính Thứ 2,5 6,500
166 Sức khỏe Cộng đồng Thứ 4 4,800
167 Sức khỏe và Đời sống Thứ 2,4,6,CN 3,900
168 Sức khỏe và Đời sống cuối tháng Tháng 1 kỳ 6,300
169 Sức khỏe và Đời sống cuối tuần Thứ 6 6,400
170 PT Y tế dành cho thôn bản Tháng 1 kỳ 2,000
171 Tài nguyên và Môi trường Thứ 3,5 6,000
172 Thanh niên Hàng ngày 3,700
173 Thanh niên tuần san Thứ 4 9,700
174 Thanh tra Thứ 3,6 3,900
175 Thế giới và Việt Nam Thứ 5 4,800
176 Thể thao và Văn hoá
Các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra là báo trong danh mục. Các tỉnh phía Nam là báo ngoài danh mục
Thứ 2,3,4,5,6 4,500
177 Thể thao Việt Nam Thứ 2,4,6 4,800
178 Thiếu niên Tiền phong Thứ 4,6,7,CN 5,000
179 Đặc san Học trò Cười Thứ 6 5,000
180 Hoa Trạng Nguyên
(Số ngày 15 ra CĐ Toán, ngày 20 CĐ Văn, ngày 25 CĐ Tiếng Anh)
Ngày 15,20,25 10,000
181 Thị trường Giá cả Vật tư Thứ   2,3,4,5,6,7 17,000
182 Thị trường - Bộ Công Thương Thứ   2,3,4,5,6,7 7,500
183 Thị trường - Bộ Tài Chính Thứ 2,3,4,5,6,7 7,500
184 Kinh doanh và Tiếp thị Tháng 2 kỳ 23,000
185 Thời báo Doanh nhân Thứ 5 4,500
186 Thời báo Kinh doanh Thứ 2,3,4,5,6 4,600
187 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Thứ 5 19,000
188 Thời báo Vi tính Sài Gòn Ngày 10,25 10,000
189 Sài Gòn Tiếp thị Thứ 2,4,6 4,700
190 Thời báo Kinh tế Việt Nam Thứ 2,3,4,5,6 4,900
191 Tư vấn Tiêu và Dùng Tháng 1 kỳ 40,000
192 Thời báo Ngân hàng Thứ 2,4,5,6 4,500
193 Thời báo Làng nghề Việt Thứ 5 4,500
194 Thời báo Tài chính Việt Nam Thứ 2,4,6 3,900
195 Thời đại Thứ 6 3,500
196 Thương hiệu & Công luận Thứ 4 4,800
197 Tiền Phong Hàng ngày 3,700
198 Người Đẹp 3 tháng 1 kỳ 35,000
199 Tiếng nói Việt Nam VOV Thứ 5 6,000
200 Tiếp thị và Gia đình Tháng 2 kỳ 20,000
201 Tiếp thị và Gia đình - Phong cách Harper's Bazaar Tháng 1 kỳ 42,800
202 Thế giới Thanh nữ - Her World Tháng 1 kỳ 39,800
203 Quý Ông - Esquire Tháng 1 kỳ 35,000
204 Tin tức cuối tuần Thứ 5 4,200
205 Truyền hình
- Kỳ 1: PH ngày 24 tháng trước
- Kỳ 2: PH ngày 8 hàng tháng
Tháng 2 kỳ 16,800
206 Truyền hình trả tiền - Pay TV
- PH ngày 18 tháng trước
Tháng 1 kỳ 8,800
207 Tuổi trẻ Thủ đô Thứ 2,4,6 5,100
208 Tuổi trẻ và Đời sống Thứ 2,5 5,800
209 Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh Hàng ngày 3,700
210 Tuổi trẻ cuối tuần Chủ nhật 6,500
211 Tuổi trẻ Cười Tháng 2 kỳ 6,500
212 Văn hoá Thứ 2,4,6 3,500
213 Văn nghệ Thứ 7 9,800
214 Tạp chí Thơ Tháng 1 kỳ 28,000
215 Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Thứ 5 8,800
216 Xây dựng Thứ 3,5 5,000

Tạp chí