Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

tien phong cuoi thangTừ một ấn phẩm xuất bản một kỳ/tuần đến nay (từ 1-7-2001) Báo Tiền Phong đã xuất bản hàng ngày cùng 3 ấn phẩm hàng tháng (Tiền Phong cuối tháng, Tri Thức Trẻ, Người Đẹp VN). Đặc biệt từ tháng 10-2002 Người Đẹp VN đã tăng lên 2 kỳ/tháng. Báo Tiền Phong còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội lành mạnh, bổ ích thu hút hàng chục triệu người tham gia.
Ra đời tại Chiến khu Việt Bắc, gần nửa thế kỷ qua, Báo Tiền Phong đã góp phần to lớn trong việc giáo dục lý tưởng XHCN, truyền thống yêu nước cách mạng cho hàng triệu đoàn viên thanh niên.

 

Tạp chí