User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

phan chi congBạn đang tìm nơi cung cấp báo ngoại, tìm nhà phát hành tạp chí nước ngoài, tìm kiếm nơi chiết khấu cao cho sản phẩm báo ngày, các tạp chí ngoại văn thì Phát hành báo chí Đông Phương chính là nơi bạn nên tham khảo. Chúng tôi hỗ trợ giao báo tốt nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là với đối tượng khách hàng là người ngoại quốc, chúng tôi xác định tiêu chí cao nhất là uy tín, đúng giờ, không thất lạc báo.

STT Ngày PH Tên báo/tạp chí Lẻ 2017 Đ.Lý 2017
1 Daily Orietnal Daily News (Đông Phương Ngày)/Chinese verson              82,000  
2 Daily Apple Daily News (táo)              82,000  
3 Daily Ming Pao Daily New( Minh báo ngày)              82,000  
4 Daily International New York Times/English verson              82,000  
5 Daily South China Morning Post/English verson              82,000  
6 Daily Asia Wall Street Journal/English verson              82,000  
7 Daily USA Today/English verson              71,000  
8 Daily Financial Times/English verson              82,000  
TẠP CHÍ TUẦN
STT Ngày PH Tên báo/tạp chí Lẻ 2017 Đ.Lý 2017
9 weekly East Weekly (Đông Châu)/Chinese verson            160,000  
10 weekly Oriental Sunday (Đông Phương Tuần)/Chinese verson            160,000  
11 weekly Ming Pao Weekly( Minh Báo Tuần)/Chinese verson            158,000  
12 weekly Next Magazine (TC Nhất Châu)/Chinese verson            160,000  
13 weekly TVB/Chinese verson            160,000  
14 weekly Sudden Weekly/Chinese verson            158,000  
15 weekly Yazhou Zhoukan/Chinese verson            160,000  
16 weekly Time      110,000  
17 weekly Time Double      220,000  
18 weekly The Economist      138,000  
19 weekly The Economist Double        276,000  
         
TẠP CHÍ THÁNG
20 Monthly Architectural Diget      253,000  
21 Monthly Architectural Record      297,000  
22 Monthly Brides      297,000  
23 Monthly Car and Driver      253,000  
24 Monthly Cosmopolitan      253,000  
25 Monthly Cottage & Bulgalow.      253,000  
26 Bimonthly Dgital Photo Pro      275,000  
27 Monthly Elle ( US )      253,000  
28 Monthly Elle Décor (US)      253,000  
29 Monthly Esquire      253,000  
30 Monthly Fitness      253,000  
31 Quaterly Florida design      441,000  
32 Bimonthly Foreign Affairs      441,000  
33 Bimonthly Foreign Policy      441,000  
34 Monthly Glamour      253,000  
35 Monthly Golf Digest (US)      242,000  
36 Monthly GQ (US)      253,000  
37 Monthly Harpers Bazaar      265,000  
38 Monthly Harvard Business Review      552,000  
39 Monthly Health      242,000  
40 Monthly InStyle      253,000  
41 Monthly Interior Design      375,000  
42 Monthly Marie Claire(US)      253,000  
43 Monthly Men's Fitness 10      243,000  
44 Monthly Men's journal (US)      253,000  
45 Monthly National Geographic      220,000  
46 Monthly Seventeen      243,000  
47 Monthly Teen Vogue      220,000  
48 Monthly Travel & Leisure      243,000  
49 Monthly Vanity fair      253,000  
50 Monthly Vogue ( US )      275,000  
51 Monthly Women's Health(US)      243,000  
52 Monthly Wired      243,000  
53 Monthly Allure      243,000  
54 Bimothly Asia Spa      363,000  
55 Monthly Cleo      165,000  
56 Monthly Elle      187,000  
57 Monthly Female      187,000  
58 Monthly FHM      187,000  
59 Semimonthly Forbes      132,000  
60 Monthly Fortune      187,000  
61 Monthly Harper's Bazaar      187,000  
62 Monthly Her World      153,000  
63 Quaterly Her World Bride      363,000  
64 Monthly Home & Décor      187,000  
65 Monthly Marie Claire      187,000  
66 Monthly Men's Health      209,000  
67 Monthly Seventeen      165,000  
68 Monthly Shape      187,000  
69 Monthly Simply her      165,000  
70 Monthly Style      187,000  
71 Biannualy Style Wedding      253,000  
72 Monthly Style: Men      165,000  
73 Monthly Teens      187,000  
74 Monthly Reader's Digest (China)      116,000  
75 Monthly Reader's Digest (English)      121,000  
76 Bimonthly Wall Paper      420,000  
77 Monthly Golf Digest      187,000  
78 Monthly Golf Asia      187,000  
TẠP CHÍ THIẾU NHI
79 MONTHLY LADY BUG US    191,000      
80 MONTHLY MUSE US    191,000      
81 MONTHLY DIG US    191,000      
82 MONTHLY SPIDER US    191,000      
83 MONTHLY CRICKET US    191,000      
84 MONTHLY CLICK US    191,000      
85 BI-MONTHLY THOMAS N FRIENDS US    178,000      
86 MONTHLY HELLO KITTY UK    223,000      
87 BI-MONTHLY SPARKLE US    178,000      
88 BI-MONTHLY FRIENDS US    155,000      
89 MONTHLY NAT GEO KIDS US    191,000      
90 BI-MONTHLY NAT GEO LITTLE KIDS US    191,000      
91 BI-MONTHLY DISCOVERY GIRL US    214,000      
93 MONTHLY CLUB PENGUIN UK    236,000      
94 MONTHLY FIREMAN SAM UK    236,000      
95 MONTHLY Sports Illustrated Kids    191,000      
96 MONTHLY Ranger Rick      191,000  
97 BI-MONTHLY Dicovery Girl      187,000  
98 BI-MONTHLY American Girl      191,000  
99 BI-MONTHLY Zoobies      223,000  
100 MONTHLY Kids Explore(Age 5-6)      427,000  

Tạp chí