Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 no imagesDanh mục các loại báo chí xuất bản bằng tiếng nước ngoài quý 2/2017

 

 

 

STT

Tên báo chí

Kỳ xuất bản

Giá bán

1

Lecourrier du VN Quatidion

Thứ 6

15,000

2

Saigon Times Daily

Thứ 2,3,4,5,6

6,000

3

Sài Gòn Giải phóng Hoa văn

Hàng ngày

2,500

4

Vietnam News

Hàng ngày

8,000

5

Saigon Times Weekly

Thứ  5

14,000

6

Vietnam Economic News

Tháng 2 kỳ

28,000

7

VN Investment Review (kỳ đầu tháng được tặng ấn phẩm Timeout)

Thứ 2

35,000

8

Timeout

Tháng 1 kỳ

52,000

9

Báo ảnh Việt Nam - T.Anh

Tháng 1 kỳ

20,000

10

Báo ảnh Việt Nam - T.Lào

Tháng Chẵn

20,000

11

Communication in physies (Vật lý)

3 tháng 1 kỳ

30,000

12

Etudes Vietnamienes
(Nghiên cứu VN - Tiếng Pháp)

3 tháng 1 kỳ

55,000

13

Official gazette
(Công báo Tiếng Anh)

Tháng 12 kỳ

47,000

14

The Guide - Tiếng Anh

Tháng 1 kỳ

40,000

15

UEH Journal of Economic Development

3 tháng 1 kỳ

65,000

16

VN Business  Forum -Series E

Thứ 3 cách tuần

25,000

17

VN Business  Forum -Series B
 (Song ngữ Việt - Anh)

Thứ 3 cách tuần

25,000

18

VN Economic Times

Tháng 1 kỳ

100,000

19

VN Economic Review

Tháng 1 kỳ

80,000

20

VN Journal 0f  Mathematic
  (Toán học)

3 tháng 1 kỳ

40,000

21

VN Law & Legal Forum

Tháng 1 kỳ

39,000

22

VN Logistics Review
 (Song ngữ Anh - Việt)

Tháng 1 kỳ

37,000

23

Vietnamese Studies
(Nghiên cứu VN - Tiếng Anh)

3 tháng 1 kỳ

55,000

24

VN Social Economic Development

3 tháng 1 kỳ

50,000

25

 VN Social Sciences
 (Khoa học XH VN)

Tháng chẵn

75,000

26

Vietnam Journal of Family and Gender Studies (Nghiên cứu Gia đình và Giới Tiếng Anh)

6 tháng 1 kỳ

30,000

27

Viet Nam Journal of Mechanic
  (Cơ học)

3 tháng 1 kỳ

25,000

28

Vietnam Taxation

Tháng 1 kỳ

30,000

 

STT


BC

Tên báo chí

Kỳ xuất bản

Giá bán

 
 

1

A14

Lecourrier du VN Quatidion

Thứ 6

15,000

 

2

A18

Saigon Times Daily

Thứ 2,3,4,5,6

6,000

 

3

A27

Sài Gòn Giải phóng Hoa văn

Hàng ngày

2,500

 

4

A16

Vietnam News

Hàng ngày

8,000

 

5

B135

Saigon Times Weekly

Thứ  5

14,000

 

6

B93

Vietnam Economic News

Tháng 2 kỳ

28,000

 

7

B105

VN Investment Review (kỳ đầu tháng được tặng ấn phẩm Timeout)

Thứ 2

35,000

 

8

B105.1

Timeout

Tháng 1 kỳ

52,000

 

9

C560

Báo ảnh Việt Nam - T.Anh

Tháng 1 kỳ

20,000

 

10

C566

Báo ảnh Việt Nam - T.Lào

Tháng Chẵn

20,000

 

11

C210

Communication in physies (Vật lý)

3 tháng 1 kỳ

30,000

 

12

C382

Etudes Vietnamienes
(Nghiên cứu VN - Tiếng Pháp)

3 tháng 1 kỳ

55,000

 

13

C472

Official gazette
(Công báo Tiếng Anh)

Tháng 12 kỳ

47,000

 

14

C907

The Guide - Tiếng Anh

Tháng 1 kỳ

40,000

 

15

C406

UEH Journal of Economic Development

3 tháng 1 kỳ

65,000

 

16

C556

VN Business  Forum -Series E

Thứ 3 cách tuần

25,000

 

17

C556.1

VN Business  Forum -Series B
(Song ngữ Việt - Anh)

Thứ 3 cách tuần

25,000

 

18

C370

VN Economic Times

Tháng 1 kỳ

100,000

 

19

C332

VN Economic Review

Tháng 1 kỳ

80,000

 

20

C158

VN Journal 0f  Mathematic
  (Toán học)

3 tháng 1 kỳ

40,000

 

21

C470

VN Law & Legal Forum

Tháng 1 kỳ

39,000

 

22

C913

VN Logistics Review
(Song ngữ Anh - Việt)

Tháng 1 kỳ

37,000

 

23

C380

Vietnamese Studies
(Nghiên cứu VN - Tiếng Anh)

3 tháng 1 kỳ

55,000

 

24

C468

VN Social Economic Development

3 tháng 1 kỳ

50,000

 

25

C580

VN Social Sciences
(Khoa học XH VN)

Tháng chẵn

75,000

 

26

C009

Vietnam Journal of Family and Gender Studies (Nghiên cứu Gia đình và Giới Tiếng Anh)

6 tháng 1 kỳ

30,000

 

27

C128

Viet Nam Journal of Mechanic
  (Cơ học)

3 tháng 1 kỳ

25,000

 

28

C759

Vietnam Taxation

Tháng 1 kỳ

30,000

 

Tạp chí